[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

Webboard

หน้าแรก webboard  >> ถาม-ตอบที่ดิน ส.ป.ก.  >> การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 -> << 1 2 3 >>

Topic  :  การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 170429 
Start by : Narongrit Dot Net Member  number [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 1 ]

เมื่อปีที่แล้ว กรมที่ดินจังหวัดได้มารังวัดที่ของเพื่อนบ้านซึ่งติดกับที่ดินของคุณพ่อ นายช่างของกรมที่ดินบอกว่าที่ของเราอยู่ในพื้นที่โฉนดของกรมที่ดิน ให้พ่อมาขอยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เพื่อมาเปลี่ยนเป็นโฉนดของกรมที่ดิน พ่อได้ไปยื่นเรื่องไว้ที่ ส.ป.ก.แพร่ และ ส.ป.ก.แพร่ได้ส่งเรื่องมาในกรมตั้งแต่ ตุลาคม 2555 อยากทราบการยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 มีขั้นตอนยังไงบ้าง ต้องใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าไหร่ จะได้อธิบายให้คนทางบ้านถูก บางที่ชาวบ้านเค้าก็ไม่เข้าใจขั้นตอน ขอบคุณค่ะ 
 


RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 11]
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 16:58:33
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                    ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                    ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 12]
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 16:59:15
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                    ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                    ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 13]
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17:00:46
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                    ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                    ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 14]
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17:02:30
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                    ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                    ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 15]
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17:33:57
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                   ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 16]
พุธ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 00:07:37
โดย : Narongrit Dot Net Member  skyubu  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 ผมได้รับความเดือดจากการตอบคัดค้านของ สปก.อำนาจเจริญ เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน (ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์) จึงอยากจะเรียนถามว่าตามระเบียบที่ดินที่จะแจ้งขอ สค1ต้องได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดในขณะที่แจ้งหรือไม่ ถ้าแจ้งครอบครองก่อนแล้วทะยอยทำประโยชน์ในพื้นที่ครอบครองมาเรื่อยจนเต็มพื้นที่นานแล้ว สปก สามารถคัดค้านได้ไหมครับ เพราะตอนออก สค1 ผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรอกครับ และถ้าผมไปฟ้องศาลปกครองจะเป็นอย่างไร 
ปล. ผมไม่ค่อยพอใจกับการให้บริการของนิติกร ประจำ สปก อำนาจเจริญ เลยครับ ท่านใดที่อยู่อำนาจเจริญ ติดต่อผมทางเมลล์ด้วยครับ เพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันครับ sky_ubu@hotmail.com
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 17]
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 00:05:50
โดย : Narongrit Dot Net Member  supatta  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 ขอถามหน่อยค่ะ   ถ้าผู้มีชื่อทำกินในใบ ส.ป.ก. มีความประสงค์จะไม่ทำกินที่ดินตรงนั้นต่อไปอีกแล้วจะขอยกเลิกต่อ ส.ป.ก.จังหวัดแล้วแจ้งใส่ชื่อคุณป้าเข้ามาทำกินแทนได้ไหมครับ เพราะป้าแก่แล้วไม่มีที่นาทำกิน  หรือถ้าทำไม่ได้มีทางไหนที่จะใส่ชื่อคุณป้าได้ค่ะ  และจะต้องดำเนิดการยังไงครับ  ขอบคุณครับ


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 18]
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 20:00:23
โดย : Narongrit Dot Net Member  noolek  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

ขอนอกเรื่องนะค่ะ  เนื่องจากเดือดร้อนจริงๆค่ะ

บิดาเป็นเกษตรกรได้ซื้อที่ดินทำกินสืบต่อกันมา ทำกินมาอย่างสงบสุขตลอดระยะเวลามากกว่า20ปี ในปี2554อยู่ดีๆก็มีสมาชิก อบต.ให้ตรวจสอบที่ดั่งกล่าว กล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณะ บิดาก็ได้เข้าชี้แจงกับทางอำเภอ.ว่าเป็นที่จับจองทำกินเรื่องก็สงบลง
ในปี2555ได้มีการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ทำกิน บิดาก็ได้นำทำการรังวัดเหมือนเกษตรคนอื่นๆในหมู่บ้านทั่วไป จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม2555 ปลัดอาวุโสได้เข้ามาให้บิดาเซ็นต์บริจาคที่ดังกล่าวเพื่อทำปะปาหมู่บ้าน บิดาได้เซ็นต์บริจาคไป หลังจากที่เซ็นต์บิดาได้ยินผู้นำบางคนว่าโง่และจะเอาที่ทั้งหมดยังได้เลย ทางบิดาจึงมาปรึกษาลูก ได้ดูใบบันทึกบริจาค และยังไม่เห็นโครงการจึงได้ขอคัดค้านการบริจาคในครั้งนั้น  หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์บ้านป่าเมืองเถื่อนผู้นำ นำลูกบ้านบางส่วนซึ่งก็ญาติๆกันมาทำลายรั้วถมบ่อปลาบริเวณพื้นที่ติดถนนที่เดิมเป็นสวนทำกินซึ่งทางครอบครัวได้แจ้งข้อหาทำลายทรัพย์
หลังจากเหตุการวันนั้นทางอำเภอโคกเจริญได้มีหนังสือตรวจข้อเท็จจริงกล่าวหาว่าบิดาบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งรอ กบร.จังหวัดตรวจสอบ
ระหว่างนั้นคดีก็เงียบที่ทางก็ทำประโยชน์ไม่ได้ ใบเอกสารสิทธิ์ก็ถูกระงับ จึงร้องเรียนเล่าเหตุการณ์ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ระหว่างร้องเรียน อยู่ดีๆก็มีการทำรังวัดที่ดังกล่าว บิดาได้เข้าสอบถามพบว่า ทางอบต.ยางรากขอใช้พื้นที่ทำแทงค์ปะปา เลยถามทางผอ.ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของใคร ได้รับคำตอบว่าเป็นที่สปก.เป็นที่ว่างเปล่า บิดาและดิฉันก็แย้งว่าจเป็นที่ว่างเปล่าได้อย่างไรมีหลักฐานการทำกิน ทางผอ.ก็เปิดแผนที่ปี2545ให้ดู ก็เห็นชัดว่าที่ดังกล่าวเป็นสวน
ทางผอ.จึงให้เขียนคัดค้านไป  22พ.ค2559ทางอบต.อ้างโครงการขุดลอกเหมืองจงใจทำลายหลักฐานโนต้นมะม่วง/มะขามขนาดใหญ่ยุริมทางระบายน้ำ..แล้วอย่างนี้จะเรียกความเป็นธรรมและจะดำเนินการอย่างไร  ซึ่งผลจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตัดสินว่าเป็นที่สาธารณะจากการบริจาคเจ้าของที่ดินเดิมตามคำกล่าวอ้างของอบต. [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 19]
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:41:02
โดย : Narongrit Dot Net Member  wq1234  [ กระทู้สะสม : 89] [ คะแนน : 1]

 jerseys from china, relojes especiales, ralph lauren uk, watches, prada, cheap oakley sunglasses, the north face, soccer shoes, gooses, swarovski, babyliss, mcm backpack outlet, insanity calendar, oakley sunglasses cheap, michael kors outlet online sale, michael kors bags, roshes, converse outlet, coach purses, nike free 5.0, lulu lemon, coach factory outlet online, montre pas cher, michael kors, prada outlet, russell westbrook jersey, ralph lauren, nfl titans, beats audio, air jordan retro, timberland homme, oakley outlet, prada handbags, north face backpacks, rayban, toms outlet, mont blanc pens, toms outlet, replica watches, burberry handbags, vans schuhe, uggs outlet, adidas shoes, nike outlet, burberry, burberry, zapatillas nike, burberry online shop, replica handbags, ray ban, ray ban sunglasses, swarovski jewelry, north face jackets, adidas sneakers, omega watches, nfl chiefs, air max shoes, uggaustralia.com, coach purses, scarpe hogan, polo outlet online, nike roshe, oakley sunglasses outlet, michael kors outlet online, tommy hilfiger, tory burch sale, nike mercurial vapor, levis outlet store, mcm bags, nike air, nfl steelers, free run, abercrombie, clothing websites, air max 95, abercrombie.com, michael kors bags, ray ban, true religion, nop jerseys, air max 2015, converse, cheap oakley sunglasses, beats by dre, nfl jerseys, nfl rams, coach factory outlet, nike air max, converse chucks, fake rolex, chanel purses, cleveland cavaliers jerseys, toms shoes outlet, wedding dresses uk, hilfiger, christian louboutin, tory burch shoes, beats by dre, tiffany and co, roche run, mcm outlet, ray ban sunglasses outlet, ray ban sunglasses, tommy hilfiger outlet stores, ugg boots clearance, longchamp, michael kors australia, marc jacobs handbags, puma outlet store, salomon schuhe, uggs, polo ralph lauren, michael kors outlet online, baseball bats, tommy hilfiger online shop, air max, nfl lions, cheap glasses, nike.com, new balance, nike.se, abercrombie, adidas neo, uggs, polo ralph, burberry outlet online, coach outlet, pandora, ray ban zonnebril, adidas.se, roshe run, polo ralph lauren outlet, burberry handbags, designer handbags, puma, air max 90, air jordans, gucci shoes, michael kors handbags, mcm handbags, nike.dk, flat iron, lululemon australia, nfl bills, longchamp, nike air max 2015, burberry uk, bos jersey, gucci outlet, michaelkors.com, giuseppe shoes, denver nuggets , nfl bears, uhren, nba jerseys, adidas, jordan release dates, vans outlet, nfl saints, swarovski, christian louboutin shoes, nike air max 2014, cheap eyeglasses, red bottoms, oakley sunglasses, nfl azcardinals, michael kors, longchamp handbags, cheap true religion, Nike Free Shoes, sac jerseys, nike free shoes, jordans for sale, lululemon, houston rockets, juicy couture clothings, nike online, coach outlet online, burberry handbags, barbour outlet, nike air max, ralph lauren polo, ralph lauren shirts, washington wizards, toms shoes, coach bags, ralph lauren uk, michael kors outlet, nike store, hilfiger outlet, replica watches, indiana pacers, ugg boots, jimmy choo shoes, nfl falcons, dallas mavericks jersey, pistons jersey, dre beats, nfl bengals, gucci mens shoes, new balance, supra footwear, hermes outlet, new balance shoes, bcbg dresses, swarovski australia, nike mercurial, hermes bags, philadelphia 76ers jersey, instyler ionic styler, uggs, abercrombie and fitch kids, rolex, nfl patriots, chicago bulls, thomas sabo uk, nfl chargers, ed hardy clothing, tiffany jewelry, burberry handbags, michael kors purses, huaraches, polo ralph lauren, bcbg max azria, burberry outlet online, nfl packers, toms shoes, gucci, adidas.de, nfl eagles, roshe run, nike roshe, northface, air max 2014, maccosmetics.com, cheap basketball shoes, ferragamo, asics, baseball jerseys, lululemon outlet, p90x workout schedule, michael kors outlet online, hermes birkin, designer handbags, memphis grizzlies, nfl buccaneers, ralph lauren factory store, uggs, rayban, pandora jewellery, michael kors purses, true religion jeans women, burberry outlet, ugg, coach factory outlet online, abercrombie, polo ralph lauren, nfl broncos, louboutins, coach factory online, louboutin, coco chanel, chanel sunglasses, kate spade outlet, nfl 49ers, mia jersey, north face outlet, nike huaraches, nfl raiders, bottega veneta, ralph lauren, oakley prescription, nfl panthers, hair straightener, harrods london, pandora bracelets, hollister, long champ, tiffany and co, los angeles clippers, ugg, longchamp outlet, coach outlet store, gsw jerseys, hollister online shop deutschland, chanel, mac cosmetics, beats audio, cheap oakley, coach handbags outlet, nike free run, shoes on sale, jordan shoes, salvatore ferragamo, cheap oakley, softball bats, timberland boots, cheap ray ban, abercrombie and fitch, juicy couture, kate spade outlet online, utah jazz, longchamp outlet, ray ban outlet, the north face outlet, nfl jets, new balance, nike air, tory burch shoes, oakley sunglasses outlet, coach outlet, tiffany and co, nfl dolphins, moncler women jackets, michael kors, free running, converse shoes, cheap oakley sunglasses, bebe dresses, thomas sabo, celine handbags, toms.com, nike.de, ugg australia, air max, knicks jerseys, ralph lauren outlet, ugg australia, swarovski, replica watches, milwaukee bucks, true religion jeans outlet, abercrombie fitch, michael kors bags, toms outlet, uggs, coach factory outlet online, canada gooses outlet, louboutin outlet, hollister kids, nba jerseys, reebok, gucci belts, hollister co, burberry outlet online, woolrich clearance, louboutin, the north face outlet, orlando magic, pandora rings, tory burch sandals, michael kors bags, coach factory outlet online, ralph lauren outlet, longchamp taschen, kate spade, tommy hilfiger, oakley, michael kors outlet, tiffany, rolex replica, nfl texans, san antonio spurs, mcm handbags, iphone 5 cases, gucci handbags, ralph lauren, rayban sunglasses, ray-ban sunglasses, ralph lauren outlet online, michael kors outlet, calvin klein, swarovski crystal, ray ban outlet, nike huaraches, nike tn requin, valentino shoes outlet, nfl giants, mizuno running shoes, replica rolex, nfl browns, oakley outlet online, prada sunglasses, wedding dresses, nfl seahawks, wedding dresses uk, suns jerseys, toronto raptors, charlotte hornets jersey, oakley, michael kors outlet online sale, moncler outlet online, ray bans, vans shoes, lululemon canada, chi hair, oakley sunglasses, prada outlet, ray ban wayfarer, portland trail blazers, ugg australia, nfl colts, tiffany und co, pandora, ray ban sunglasses, www.tommyhilfiger.nl, coach outlet sale, hogan, minnesota timberwolves, north face, adidas superstar, nike outlet store, michael kors outlet online, uggs outlet, michael kors handbags, timberland outlet, polo ralph lauren outlet, burberry sale, air max 90, timberland shoes, ferragamo shoes, iphone 4s cases, coach outlet, gucci shoes, ray ban, michael kors, polo ralph lauren outlet online, new balance store, nike air force, supra men shoes, north face pas cher, nike huarache, mcm bags, jimmy choo, bottega, air jordan shoes, wedding dresses, cheap nike shoes, toms outlet, oakley, nfl redskins, barbour mens jackets, gafas oakley, nfl vikings, pandora, nets jersey, michael kors bags, nfl cowboys, wholesale handbags, air jordan, nike shoes outlet, the north face, nfl ravens, ghd hair straighterners, cheap michael kors, hollister clothing store, michael kors v?skor, asics gel, nike outlet, coach bags, nike outlet, nfl jaguars, michael kors handbags, burberry bags outlet, gucci shoes outlet, michael kors canada, the north face, nike air max, marc jacobs outlet, kobe bryant jersey, nba jerseys, ralph lauren online, giuseppe zanotti
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 20]
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 11:45:51
โดย : Narongrit Dot Net Member  wq1234  [ กระทู้สะสม : 89] [ คะแนน : 1]

 After one and toms outlet a coach outlet half-long hard converse chucks rehearsal program, harrods london along with new balance the replica handbags "65 one" michael kors handbags art show cheap oakley curtain was milwaukee bucks lowered to tiffany near-perfect ending to burberry handbags an louboutin end. This portland trail blazers time, our program asics gel to grab nfl rams the first mcm handbags prize in nike.se the nursery mont blanc pens school pandora level indiana pacers "65 a" variety tiffany and co show, adidas superstar grab burberry uk the bcbg dresses grand rolex prize san antonio spurs in nike.com the burberry handbags town nursery "65 suns jerseys a" adidas variety show. We new balance store not only school to michael kors outlet online win new balance the air max 90 honor, wedding dresses it is hard to burberry bags outlet pay timberland shoes for their ray ban outlet draw nfl saints a satisfactory conclusion.

 

Each one iphone 4s cases overflowing smile face, happy kate spade outlet online poured michael kors bags between each person's heart. fake rolex The ugg children looked at a air max 95 picture of blooming mcm outlet smile, Zhang roshe run Zihao coach purses watching chanel the parents coach handbags outlet that cheap oakley sunglasses a smile, russell westbrook jersey looking kate spade outlet at ray ban those who know, or puma outlet store do not nike.de know that ralph lauren factory store people around the heartfelt praise, mizuno running shoes I louboutin have cheap michael kors mixed coach purses feelings. Yes, ah, longchamp at pandora jewellery the memphis grizzlies moment nfl jets we are nfl azcardinals happy, supra men shoes happy, michael kors proud, how can coco chanel we not happy? We not mcm handbags only school cheap oakley sunglasses to nba jerseys win the coach bags honor, but proved nike air force himself hogan to everyone.

 

But, coach outlet we are ralph lauren happy toms.com to tiffany jewelry see us, nike huaraches our jordan shoes glory, hilfiger outlet and few converse shoes people can deeply feel all north face whom nike air max we pay for it? beats audio Maybe, just timberland boots me and oakley these ferragamo shoes kids can clearly know that we honor today are nfl giants harvested nfl chiefs and how come ralph lauren outlet happiness prada handbags is adidas.de not coach outlet online easy.

 

Originally, ray ban sunglasses I was going oakley sunglasses outlet to as long michael kors bags as 16 children to toms outlet participate tommy hilfiger outlet stores in moncler outlet online the prada outlet dance scarpe hogan show, mcm bags so in the nike outlet store beginning lulu lemon to nfl lions teach ray ban wayfarer children ray ban outlet to dance, I juicy couture clothings told them, "This nfl jerseys dance nfl titans requires only nike air max 2014 16 nfl seahawks people, now you a total air jordan retro of oakley sunglasses 20 chanel purses people, which montre pas cher means soccer shoes there will be four swarovski crystal people in nike shoes outlet the future nike outlet will replica watches be michael kors purses eliminated, so adidas neo that each burberry of baseball bats you hair straightener should seriously learn. "the children hear giuseppe shoes the longchamp tongue stretched, are secretly Biezulejin in burberry handbags the heart.

 

Most kate spade of long champ these nfl redskins children gooses did tiffany and co not participate nfl steelers in the program of the uggaustralia.com show, adidas sneakers I nfl bengals asked about burberry outlet online 20 sac jerseys people, only nike tn requin five people michael kors bags attended the show cheap oakley sunglasses last hollister clothing store year, nfl cowboys and the remaining 15 nike roshe people maccosmetics.com are not nfl ravens participated in any beats audio of the show, which prada outlet means gucci belts dance www.tommyhilfiger.nl for michael kors outlet them, kobe bryant jersey the tommy hilfiger just like it, but tory burch shoes without michael kors purses any iphone 5 cases foundation, rolex replica but fortunately designer handbags we chanel sunglasses usually every nfl bills day for puma nearly ugg an wedding dresses uk hour babyliss of dance training, lululemon australia or wholesale handbags else dance for beats by dre them, it burberry outlet online really ralph lauren outlet is p90x workout schedule a blank.

 

Knowing vans schuhe that salomon schuhe they barbour outlet have toms outlet not polo ralph participated in insanity calendar the polo ralph lauren outlet show, I had been marc jacobs handbags thinking rayban that coach outlet how to converse outlet get rayban sunglasses them quickly nba jerseys into oakley sunglasses cheap the situation as bottega soon uggs as ray ban sunglasses possible to gucci handbags remember michael kors outlet online choreography it? nfl patriots Teaching longchamp outlet them tory burch sandals to dance, nfl packers I have been trying vans shoes to longchamp outlet find chicago bulls out, ray ban his nfl panthers own nfl vikings teaching pandora bracelets method used before the gucci dance ferragamo had tried again, ray ban sunglasses outlet did not achieve the oakley prescription desired results, and air jordans later free run action because they always lululemon canada remember, I mcm bags had toronto raptors to gucci outlet take nop jerseys them to cheap true religion the edge michael kors outlet online sale singing learn relojes especiales action, instyler ionic styler suddenly cheap eyeglasses a nets jersey flash, "Why tory burch sale I nike roshe will nike online not let michael kors outlet them pinch each action philadelphia 76ers jersey on a nfl bears specific uggs lyrics true religion jeans women or nfl texans melody hollister of it?" think of abercrombie fitch to michael kors do, pandora rings I'll teach abercrombie them a swarovski dance dallas mavericks jersey each in nike outlet a ugg australia limited cheap glasses last nike air max 2015 lyrics or ralph lauren uk melody, christian louboutin and zapatillas nike give nfl dolphins them the provisions made to toms outlet die, bebe dresses which nike air max must be in operation on coach outlet sale which the michael kors outlet online sale lyrics michael kors outlet or melody, and in order north face backpacks to gsw jerseys teach them, prada starting vans outlet with the pandora first abercrombie melody of jordans for sale music, until finally a melody, cheap nike shoes I roshe run first according oakley sunglasses to cheap basketball shoes their dre beats own toms shoes grasp of music and washington wizards melody action nike mercurial vapor will calvin klein do once, burberry outlet and find each nike huarache action celine handbags with air jordan the corresponding jerseys from china melody, ralph lauren again teaching hollister kids children, an coach factory outlet action a movement, louboutin outlet a melody is michael kors bags a flat iron melody taught. Every child of michael kors bags every hermes birkin movement nfl eagles in pandora place, and I bcbg max azria prescribed hermes outlet and shoes on sale melody nike mercurial can michael kors canada only reebok teach exactly oakley the abercrombie and fitch next watches action. After longchamp handbags the coach factory outlet online performance, jimmy choo shoes my colleagues burberry online shop have tiffany und co asked me, "how orlando magic can such a ralph lauren online small burberry outlet online child taught coach factory online moves so giuseppe zanotti neat?" nike huaraches I longchamp taschen think this uggs is air max shoes probably nfl buccaneers one lululemon of the most ray ban fundamental reason swarovski for our dance moves michael kors outlet online neat. Nike Free Shoes (Read burberry handbags the air max article hollister online shop deutschland Network: www.sanwen.net)

 

Row michael kors australia shows ugg australia are pistons jersey very boring, usually new balance very michael kors handbags finicky ralph lauren uk children uggs outlet after painstakingly ralph lauren week clothing websites after salvatore ferragamo rehearsals, rayban some coach bags children began to hollister co have polo ralph lauren outlet online a little rehearsal want michael kors outlet online to chi hair quit, and I moncler women jackets will canada gooses outlet have ray ban sunglasses such huaraches signs michael kors and parents ralph lauren shirts of children nike free 5.0 quietly say let replica watches them nfl jaguars work denver nuggets at home north face outlet doing polo outlet online children's cheap oakley thinking, nfl raiders then present in jordan release dates the exhaust the north face section, air max 2014 let us show abercrombie.com the bottega veneta kids a uggs moment last disc, utah jazz and roshes deliberately so that they roche run saw the charlotte hornets jersey award of that christian louboutin shoes period and let a nfl falcons few participated in coach factory outlet online the air max show nike.dk the replica rolex children air max 90 say abercrombie about swarovski why barbour mens jackets they tory burch shoes want to participate in coach factory outlet online the show, polo ralph lauren after the adoption of ed hardy clothing this series nike air max of events, I tell the kids, true religion "Actually, michaelkors.com this dance as polo ralph lauren long mcm backpack outlet as 16 uhren people, nfl browns but if levis outlet store each michael kors v?skor of tommy hilfiger you oakley sunglasses outlet seriously study it, I'll swarovski jewelry give coach factory outlet online you true religion jeans outlet 20 oakley outlet people have participated ghd hair straighterners in asics the show, you replica watches say it ugg boots clearance really oakley outlet online okay? gucci mens shoes "the red bottoms kids cheap ray ban were gucci shoes jumping up ray-ban sunglasses happily northface shouted," good, good, timberland homme good! supra footwear "all of north face jackets a sudden nike free run the entire polo ralph lauren classroom michael kors handbags to the north face outlet boil ugg boots up, north face pas cher back down the north face a little before the children mia jersey happily air max 2015 exposed michael kors a toms shoes outlet smiling uggs outlet face, nike air I mac cosmetics immediately asked, timberland outlet "are converse there any toms shoes among softball bats you hermes bags who nfl colts want to beats by dre participate in thomas sabo the performance of it? nfl chargers yes nike free shoes please prada sunglasses raise juicy couture your hands, baseball jerseys you can abercrombie and fitch kids immediately withdraw rehearsal, minnesota timberwolves because rehearsal ugg australia is woolrich clearance very polo ralph lauren outlet hard, burberry and those who fear the the north face pain, do thomas sabo uk not want to participate, burberry sale then as early as possible oakley quit if uggs you los angeles clippers do nba jerseys not leave houston rockets today, ralph lauren polo then we would nfl broncos seriously study, designer handbags admitted jimmy choo no idea of ??the existence adidas shoes of ray ban zonnebril want coach outlet store to louboutins quit, I hilfiger want new balance shoes each nike air of marc jacobs outlet you stand nfl 49ers on the stage tiffany and co show. adidas.se "after lululemon outlet much talking, gucci shoes outlet and valentino shoes outlet so tommy hilfiger online shop I air jordan shoes would ask wedding dresses uk for knicks jerseys a children, the north face outlet "nobody wants free running to quit?" cleveland cavaliers jerseys the nike store children answered in unison, "no!" bos jersey I am nike outlet very happy, I know my ideological ralph lauren outlet online work done very swarovski australia successfully, gucci shoes so I let the wedding dresses kids omega watches cheer for gafas oakley their ray bans applause.


 [ ขึ้นบน ]  

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
  << 1 2 3 >>

เพิ่มความคิดเห็น

Re หัวข้อ :
แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
ข้อความ :  

คลิกเปลี่ยนรหัส
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
ชื่อ/email :

สมาชิกที่ login เท่านั้นถึงจะแสดงความเห็นได้