[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

Webboard

หน้าแรก webboard  >> รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  >> การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก.

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> << 1 2 3 >>

Topic  :  การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก.
พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555  เข้าชม : 146946 
Start by : Narongrit Dot Net Member  patomchok [ กระทู้สะสม : 4 ] [ คะแนน : 0 ]

อยากถามว่าการแบ่งแยกแปลงที่ดินจากแปลงเดิมออกเป็น2แปลงขึ้นไป โดยแปลงที่ดินที่แบ่งเป็นอาณาเขตของที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เลย....ทำได้หรือไม่ 
 


RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 1]
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:00:00
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.11.XXX

ตามคำถามของท่าน ต้องพิจารณาว่า ที่ดินที่จัดให้เกษตรกรเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นการจัดที่ดินให้มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรม แต่นำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวก็ผิดวัตถุประสงค์ ต้องมาขออนุญาต ส.ป.ก. ให้ถูกต้อง แต่ถ้าเป็นการจัดที่อยู่อาศัย (ที่ชุมชน) จะต้องพิจารณาขนาดเนื้อที่ และความจำเป็นในการแบ่งแยก ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันของผู้โอน และ ผู้รับโอนว่าเป็นสามี-ภรรยากัน หรือเครือญาติที่จะแบ่งที่ดินให้ได้หรือไม่ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 2]
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:51:53
โดย : Narongrit Dot Net Member  karakate  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 สวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามเรื่องที่ดิน สปก.น่ะค่ะ ว่าที่ดินมีการจับจองมาหลายปีแล้วซึ่งมีบิดาของดิฉันแล้วก็ญาติของดิฉัน วันหนึ่งที่ประชุมเขาได้มีการแบ่งที่ดิน แต่บังเอิญว่าพ่อดิฉันไม่ได้ไปประชุมเลยพี่สาวเลยไปประชุมแทน แต่ก่อนที่จะไปพ่อดิฉันได้บอกว่าถ้ามีอะไรเรื่องที่ดินหรือเขาแบ่งให้ให้โทรมาบอกด้วย ต่อจากนั้นพี่สาวของพ่อก็ได้กลับมาแล้วพ่อถามว่ามีอะไรบ้างไหม? พี่สาวบอกว่าไม่มี วันต่อมา ผู้ใหญ่บ้านได้มาหาพ่อที่บ้าน แล้วเขามาบอกว่าทำไมไม่ไปแบ่งที่ดิน ที่ดินติดชื่อพี่สาวคนเดียว !!!! ดิฉันอยากจะทราบว่า มีโอกาสที่จะแยกที่ดินได้ไหม และราคาในการแยกที่ดินประมาณเท่าไรได้ค่ะ ??
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 3]
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:19:27
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน โดยแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

                   ๑. การดำเนินงานจัดที่ดิน กรณีที่ดินของรัฐที่มีผู้ถือครองทำประโยชน์อยู่เดิมก่อนการนำที่ดินนั้นมาจัดให้เกษตรกรได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ส.ป.ก.จะมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โดยให้ผู้ปกครองท้องที่นัดหมายผู้ถือครองที่ดินนำพาเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เข้ารังวัดชี้แนวเขตแปลงที่ดิน หากจะแบ่งแปลงเป็นของใครบ้างก็ดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่นัดหมายให้มาสอบสวนสิทธิผู้ถือครองในการพิจารณาการมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และนำเสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะประกาศรายชื่อแห่งท้องถิ่นนั้นให้ทราบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคัดค้านผลการจัดที่ดินนั้นได้ เมื่อผ่านระยะเวลาการคัดค้านที่กำหนด ส.ป.ก.จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ มอบให้เกษตรกรต่อไปตามลำดับ

                    ๒. กรณีของท่าน หากยังมิได้แบ่งแปลงมาก่อนขณะสำรวจรังวัดหรือแบ่งแปลงกันแล้ว แต่พี่สาวของพ่อท่านขึ้นชื่อเพียงรายเดียวโดยไม่แบ่งให้พ่อท่าน สามารถยื่นคำร้องขอคัดค้านการจัดที่ดินให้พี่สาวพ่อท่านเพียงรายเดียวได้ ณ ส.ป.ก.จังหวัด แห่งที่ดินตั้งอยู่ในวัน เวลาราชการ

                   ๓. หากมีการจัดที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่พี่สาวพ่อท่านไปแล้ว ก็ยังสามารถโอนสิทธิในที่ดินดังกล่าวโดยการแบ่งแยกให้แก่พ่อท่านได้ เนื่องจากพ่อท่านเป็นทายาทโดยธรรม คือ ที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินสามารถโอนสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมได้ ตามลำดับ ดังนี้ (๑) สามีหรือภรรยา (๒) บุตร (๓) พ่อหรือแม่ (๔) พี่หรือน้อง (๕) หลาน (บุตรของบุตร หรือบุตรของพี่หรือบุตรของน้อง) ดังนั้น พี่สาวของพ่อท่านสามารถโอนสิทธิในที่ดินในส่วนของพ่อท่านให้กับพ่อท่านได้ โดยให้ตกลงกัน และทายาทลำดับ (๑) - (๓) ยินยอมและไม่ประสงค์จะขอรับที่ดินในส่วนดังกล่าว

                    ดังนั้น เมื่อตกลงกันได้และยื่นคำร้องขอโอนสิทธิในที่ดิน หากยังไม่มีการรังวัดแบ่งแปลง ส.ป.ก.จะดำเนินการรังวัดแบ่งแปลงให้ หากแบ่งแปลงไว้แล้ว ก็ดำเนินการโอนสิทธิได้เลย โดยให้ท่านหรือพ่อท่านโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ ณ ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อจะได้นำพาบุคคล (พี่สาว และพ่อท่าน พร้อมผู้ปกครองท้องที่) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ส.ป.ก. ๔-๐๑ และเอกสารสิทธิเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแปลงอื่น (ถ้ามี)) ไปในวันทำการโอนสิทธิเพื่อให้เสร็จสิ้นในวันเดียว

                    สำหรับค่าใช้จ่าย ส.ป.ก.ได้รับงบประมาณจากราชการเพื่อให้บริการเกษตรกรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานโดยมิต้องเรียกเก็บจากเกษตรกรแต่อย่างใด (บริการฟรี)

ตอบโดย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 4]
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 21:33:46
โดย : Narongrit Dot Net Member  tiktok  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

สอบถามการแบ่งแยกที่ดิน สปก. ค่ะ 1. ข้าราชการมีสิทธิครอบครองที่ดิน สปก. หรือไม่ 2. ที่ดิน สปก. สามารถเข้าธนาคารได้หรือไม่ ระหว่างที่เข้าธนาคารอยู่สามารถแบ่งแยกได้หรือไม่ 3. ที่ดินไม่ถึง 5 ไร่ สามารถแบ่งแยกได้หรือไม่ (2 ไร่ 2 งาน)
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 5]
พุธ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 07:16:45
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   คำตอบข้อที่ ๑. ขอเรียนว่า ข้าราชการไม่มีสิทธิในการจะได้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก. เพราะ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรตามความหมายที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังนี้

                             ๑. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

                             ๒. ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง                   ๓ ประเภท คือ

                                      ๒.๑ บุคคลผู้ยากจน

                                      ๒.๒ ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม

                                      ๒.๓ ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร

                             ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกำหนดไว้ในมาตรา ๓ ดังนี้

                             มาตรา ๓ บุคคลซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นเกษตรกร

                                      (๑) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด รายได้ตาม (๑) ให้หมายความรวมถึงสิทธิ หรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

                                      (๒) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม

                                      (๓) บุตรของเกษตรกร ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

                   ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่              การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

                   คำตอบข้อที่ ๒. ขอเรียนว่า ที่ดินที่ได้รับสิทธิจาก ส.ป.ก. สามารถใช้เอกสารสิทธิประกันสินเชื่อได้กับ ธ.ก.ส.เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก. กับ ธ.ก.ส. ในระหว่างที่นำเอกสารสิทธิประกันสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. นั้น ผู้ถือครองหรือได้รับสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอแบ่งแยกแปลงที่ดินเพื่อโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมที่เป็นเกษตรกรตามที่กำหนดได้ โดยต้องไปทำความตกลงกับ ธ.ก.ส.เพื่อนำเอกสารสิทธิออกมาดำเนินการแบ่งแยก ซึ่ง ธ.ก.ส.จะตกลงกันว่าสินเชื่อที่มีอยู่ผู้ใดจะเป็นผู้รับในจำนวนเท่าใด หรือให้ชำระสินเชื่อก่อน ซึ่งเป็นส่วนที่ ธ.ก.ส.จะเป็นผู้พิจารณา

                   คำตอบข้อที่ ๓. ขอเรียนว่า ข้อกำหนดในการแบ่งแยกแปลงที่ดิน หากที่ดินดังกล่าวมีเหตุผลความจำเป็นและเมื่อแบ่งแยกแล้วเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ตามการอนุญาต หรือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ตามชนิดและประเภทของเกษตรกรรรมแห่งท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะพิจารณาให้สามารถแบ่งแยกได้ โดยมิได้กำหนดเนื้อที่ขั้นต่ำไว้

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 6]
จันทร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 19:47:29
โดย : Narongrit Dot Net Member  waranya  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

สอบถามการแบ่งแยกที่ดิน สปก ค่ะ   . คือ ที่ดิน สปก นี่เป็นของแม่ต้องการแบ่งให้ลูก 4 คน คนละเท่าๆ กัน  (ที่17ไร่) เราไปที่สำนักงาน สปกแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถแบ่งที่ให้ได้ เพราะ ต้องแบ่งให้คนละ 5 ไร่ ขึ้นไปถึงจะแบ่งได้ แต่ของเราไม่สามารถแบ่งได้ เพราะได้ไม่ถึงคนละ 5 ไร่  อยากจะถามว่า1. จริงหรือไม่ที่ไม่สามารถแบ่งได้ 2. แล้วมีทางไหนที่จะแบ่งได้ไหมค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 7]
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 12:25:49
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   การโอนสิทธิในที่ดินด้วยการแบ่งแปลงให้แก่บุตร จำนวน ๔ ราย รายละเท่าๆ กัน สามารถกระทำได้  ทั้งนี้ ในการพิจารณาเพื่อแบ่งแปลงที่ดินให้พิจารณาว่า ที่ดินเมื่อแบ่งแล้วผู้ได้รับที่ดินไป ต้องใช้ประกอบอาชีพได้อย่างเพียงพอ ตามประเภทและชนิดของการประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามิได้กำหนดจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำไว้แต่อย่างใด

                   ในเรื่องนี้ ส.ป.ก.จังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ และเป็นผู้นำข้อมูลเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ต้องตรวจสอบ สอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ต้องแบ่ง  พร้อมทั้ง การนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทและชนิดใดที่มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ

                   ให้ท่านได้ดำเนินการหรือยื่นคำขอโอนสิทธิกับ ส.ป.ก.จังหวัดใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้ง นำข้อมูลตามที่กล่าวมา คือ ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ต้องแบ่ง และการนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทและชนิดใดที่มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 8]
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13:05:36
โดย : Narongrit Dot Net Member  supasri  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 สอบเรื่องการจัดสรรที่ดิน ใช่ระยะเวลานานเท่าไหร่
แล้วติดต่อ ที่ดิน ส.ป.ก.ก็ให้รอ  นานเกินตามเอกสารที่แบมาค่ะพอไปติดต่อก็บอกว่าจะใหรอ
รอมา 7. ปีแล้วค่ะจะยังไงต่อดีก็รบกวนบอกด้วยค่ะ
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 9]
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14:55:39
โดย : somsak.p 
IP :
182.53.238.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ส.ป.ก.มีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดหาที่ดินเพื่อให้ผู้เป็นเกษตรกรที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้มีที่ดินทำกิน โดยนำที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน (ที่มีผู้ถือครองมากและประสงค์จะขายให้ ส.ป.ก.) แต่ปรากฏว่า ที่ดินของรัฐที่ ส.ป.ก.ได้มาจะมีผู้ถือครองทำประโยชน์แล้วเต็มพื้นที่ สำหรับที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก.ประกาศให้ผู้มาเสนอขายก็ราคาแพงมากเกินความจริง พิจารณาแล้วเกษตรกรไม่สามารถขำระค่าเช่าหรือเช่าซื้อได้

                   ทั้งนี้ ส.ป.ก.ก็ได้จัดหาที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ต่อไป สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ส.ป.ก. หาก ส.ป.ก.จัดหาที่ดินได้ในท้องที่ใดจะให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนในเขตท้องที่นั้นมายื่นคำร้อง และดำเนินการคัดกรองจัดลำดับว่า จะจัดให้กับผู้ที่เดือดร้อนก่อนเป็นลำดับ

                   สำหรับท่าน ส.ป.ก.คาดว่า ส.ป.ก.จังหวัดอาจจะยังไม่สามารถจัดหาที่ดินที่เหมาะสม และราคาที่เป็นธรรมแห่งท้องที่นั้นได้ท่านจึงยังไม่ได้รับการจัดที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก.เร่งรัดดำเนินการอยู่

                   ดังนั้น ให้ท่านช่วยจัดหาที่ดิน ให้ ส.ป.ก.ด้วย โดยหากท่านทราบว่ามีที่ดินที่เหมาะสมและราคาเป็นธรรม (ที่ดินมีโฉนดหรือ น.ส. 3) ให้ท่านแจ้งผู้ประสงค์ขายที่ดินให้ไปติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัดด้วยตนเองเพื่อเสนอขายที่ดิน ก็จะเป็นการเร่งรัดอีกทางหนึ่งด้วย

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.

 


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การแบ่งแยกแปลงที่ดิน สปก. [ ความเห็นที่ 10]
ศุกร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 01:37:33
โดย : Narongrit Dot Net Member  Nonthawat  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 สอบถามครับ
   กรณีต้องการสละสิทธิ์ที่ดินเพื่อแบ่งที่ให้วัด ซึ่งแบ่งให้วัดเพียงครึ่งหนึ่งจำนวนประมาน 6 ไร่ ไม่ได้แบ่งยกแปลงทั้งหมด
ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ.  วัดถึงจะสามารถนำที่ดินที่แบ่งให้ไปดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อไปได้
ทั้งนี้ต้องเตรียมอะไรไปขอที่ สปก. จังหวัดบ้างครับ ขอบตุณมากครับ
 [ ขึ้นบน ]  

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>

เพิ่มความคิดเห็น

Re หัวข้อ :
แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
ข้อความ :  

คลิกเปลี่ยนรหัส
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
ชื่อ/email :

สมาชิกที่ login เท่านั้นถึงจะแสดงความเห็นได้